Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer:

De website (www.SEHzorg.nl) en app (SEH Zorg) zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Coolsingel uit Rotterdam en worden u aangeboden door NVSHA. Ook de video’s in de app en op de website worden mogelijk gemaakt door verschillende subsidieverstrekkers. Deze zijn genoemd in de betreffende video’s.

De subsidieverstrekkers hebben geen invloed op de inhoud van SEHzorg.nl en de app. Op de website en in de app wordt geen reclame gemaakt voor geneesmiddelen of andere producten.

De op de site geplaatste en via de app beschikbaar gestelde informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld door SEH-artsen aangesloten bij de NVSHA. Alhoewel de inhoud van de site regelmatig wordt gecontroleerd en geactualiseerd, aanvaarden NVSHA en haar leden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van de informatie of de juiste werking en/of de beschikbaarheid van de website en/of applicatie.
Houdt u bij het lezen van de aangeboden algemene informatie altijd voor ogen dat de gezondheidssituatie voor iedereen anders kan zijn en dat de beschikbaar gestelde informatie geen specifiek individueel advies behelst. De website en applicatie vormen geen vervanging voor medisch of ander professioneel advies. Voor persoonlijke informatie en/of advies verwijzen wij naar uw behandelend arts op de Spoedeisende Hulp of uw huisarts.
De NVSHA en haar leden die aan de realisatie van deze website en app hebben meegewerkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de informatie op SEHzorg.nl of de app.

De op de websites of in de app getoonde informatie,  teksten, afbeeldingen, logo’s, (handels)namen, merken of informatie in andere vorm, zijn de (intellectuele) eigendom van NVSHA, haar leden en/of derde licentiegevers. De informatie op de website en/of in de app mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NVSHA.

Mist u bepaalde informatie over zorg op deze website? Geef het aan ons door via sehzorg@nvsha.nl. Specifieke vragen kunt u ook altijd voorleggen aan uw huisarts of behandeld arts op de polikliniek.