Print Friendly, PDF & Email

SEH Zorg is een initiatief van het Erasmus MCFranciscus Gasthuis & Vlietland, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp (NVSHA).

Ons doel is het verbeteren van de informatievoorziening ná een bezoek aan de spoedeisende hulp. Deze informatie is nooit een vervanging voor het bezoek aan de spoedeisende hulp. Twijfelt u over klachten die u ervaart neem dan altijd contact op met uw huisarts, huisartsenpost of neem contact op met de spoedeisende hulp.

Betrouwbaarheid informatie op de website:

De teksten op SEHzorg.nl zijn samengesteld door SEH-artsen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk worden de teksten afgestemd met wetenschappelijke- en/of patiëntenverenigingen en/of medisch specialisten van de betreffende vakgebieden. De NVSHA zorgt ervoor dat de website actueel blijft en laatste ontwikkelingen worden verwerkt in de teksten.

Samenstelling website: 

Alle inhoud van SEHzorg.nl wordt beoordeeld door onderstaande redactie:

Wie Wat?
Amber Hoek Projectleider SEHzorg.nl / SEH-arts Erasmus MC
Dafni Papathanasiou SEH-arts Reinier de Graaf
Victoria van de Craats SEH-arts HAGA ziekenhuis
Crispijn van den Brand SEH-arts HMC
Elsje Benthem AIOS SEH Franciscus Gasthuis & Vlietland (PR-commissie NVSHA)
Monique Bosman SEH-arts MC Zuiderzee (Richtlijnen commissie NVSHA)
Björn Dijkstra SEH-arts Westfriesgasthuis
Leandra van den Hengel SEH-arts Franciscus Gasthuis & Vlietland
Juanita Haagsma Psycholoog (Senior onderzoeker Erasmus MC)
Martine Rooth en Marije Veltman eHealth88 (ontwikkeling website)

Ook wordt de inhoud van de website beoordeeld door een leken-redactie op begrijpelijkheid:

Wie?
Marit Doornink
Baukje Seffinga
Mariska Zandbelt
Marjolein Bouckaert-Dijkstra
Saida Ibrahimi
Cindy Brink-Ockeloen
Manon van Voornveld

Daarnaast wordt de website ondersteund en aangevuld door:

Wie Wat?
Bas de Groot SEH-arts LUMC (aanleveren teksten)
Rianne Oostenbrink Kinderarts Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis (ontwikkelen teksten en video’s m.b.t. kindergeneeskunde)
Josephine van de Maat Arts-onderzoeker kindergeneeskunde, (ontwikkelen teksten en video’s m.b.t. kindergeneeskunde)
Claudia Keyzer-Dekker Kinderchirurg Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis (teksten en video m.b.t. pijnstilling kinderen)
Tjebbe Hagenaars Traumachirurg Erasmus MC, beoordelen teksten traumatologie
StarSound Productions Productiemaatschappij video’s
Pleunie Rood SEH-arts Erasmus MC (Subsidie aanvraag, ontwikkelen website)
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit Afdelingshoofd SEH Erasmus MC (Subsidie aanvraag)
Marna Bouwhuis SEH-arts Erasmus MC (teksten en video m.b.t. pijnstilling kinderen)

Disclaimer:

De website (www.SEHzorg.nl) en app (SEH Zorg) zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Coolsingel uit Rotterdam en worden u aangeboden door NVSHA. Ook de video’s in de app en op de website worden mogelijk gemaakt door verschillende subsidieverstrekkers. Deze zijn genoemd in de betreffende video’s.

De subsidieverstrekkers hebben geen invloed op de inhoud van SEHzorg.nl en de app. Op de website en in de app wordt geen reclame gemaakt voor geneesmiddelen of andere producten.

De op de site geplaatste en via de app beschikbaar gestelde informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld door SEH-artsen aangesloten bij de NVSHA. Alhoewel de inhoud van de site regelmatig wordt gecontroleerd en geactualiseerd, aanvaarden NVSHA en haar leden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van de informatie of de juiste werking en/of de beschikbaarheid van de website en/of applicatie.
Houdt u bij het lezen van de aangeboden algemene informatie altijd voor ogen dat de gezondheidssituatie voor iedereen anders kan zijn en dat de beschikbaar gestelde informatie geen specifiek individueel advies behelst. De website en applicatie vormen geen vervanging voor medisch of ander professioneel advies. Voor persoonlijke informatie en/of advies verwijzen wij naar uw behandelend arts op de Spoedeisende Hulp of uw huisarts.
De NVSHA en haar leden die aan de realisatie van deze website en app hebben meegewerkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de informatie op SEHzorg.nl of de app.

De op de websites of in de app getoonde informatie,  teksten, afbeeldingen, logo’s, (handels)namen, merken of informatie in andere vorm, zijn de (intellectuele) eigendom van NVSHA, haar leden en/of derde licentiegevers. De informatie op de website en/of in de app mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NVSHA.

Mist u bepaalde informatie over zorg op deze website? Geef het aan ons door via sehzorg@nvsha.nl. Specifieke vragen kunt u ook altijd voorleggen aan uw huisarts of behandeld arts op de polikliniek.