Prikinstructie Subcutaan injecteren van bloedverdunners

Op de spoedeisende hulp kreeg u advies over het gebruik van bloedverdunners die u onder de huid (subcutaan) moet injecteren. Hier leest u:

  • wat een bloedverdunner is,
  • hoe u de bloedverdunner gebruikt,
  • wanneer u de bloedverdunner moet gebruiken,
  • of de medicijnen veilig zijn,
  • wat u moet doen als u meer informatie wilt.

Wat is een bloedverdunner?

Een bloedverdunner is een medicijn dat er voor zorgt dat het bloed minder samenklontert. Dat verlaagt de kans op trombose (een bloedstolsel in één van de bloedvaten). U heeft dit medicijn voorgeschreven gekregen ter behandeling of voorkoming van een trombosebeen of een longembolie, bij gips, na een operatie of bij hartklachten.

Hoe gebruikt u deze bloedverdunner?

1.

Was uw handen met water en zeep, droog uw handen.

2.

Controleer de dosering van de bloedverdunner die is voorgeschreven.

3.

Verwijder het dopje dat de naald beschermt door het vast te pakken en in 1 beweging recht naar boven los te trekken. (figuur 1)

4.

Ga in een comfortabele positie zitten of liggen. Bepaal de plaats voor de onderhuidse injectie aan de voor- of achterzijde van de buikgordel (figuur 2). Of aan de voor- zijkant van het bovenbeen.

5.

Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger en houd de huidplooi tussen duim en wijsvinger gedurende de gehele injectie vast. (figuur 3)

6.

Houd de spuit rechtop. Breng de naald in zijn geheel loodrecht in de huidplooi (figuur 4). Spuit de vloeistof langzaam in door de zuiger zo ver mogelijk naar beneden te duwen.

7.

Nadat u de vloeistof heeft ingespoten, kunt u de naald terugtrekken en de huidplooi loslaten (figuur 5). Niet nawrijven. Indien een bloeding zou optreden op de injectieplaats dient u hier enige minuten met de vingers op te drukken.

8.

Na het toedienen van de onderhuidse injectie schuift u de beschermhuls over het spuitje naar de richting van de naald totdat u ‘klik’ hoort (figuur 6). Nu kunt u zich niet meer ongewenst prikken met deze naald.

9.

Gooi de spuit vervolgens veilig weg in de voorgeschreven naaldcontainer.

Wanneer moet u de medicijnen gebruiken?

Het is verstandig om de dosis/doses van de fraxiparine op vaste tijden te gebruiken. Eventueel kunt u ter herinnering een alarm zetten.

Zijn de medicijnen veilig?

Deze medicijnen zijn veilig als u zich aan de geadviseerde dosering houdt. Geef nooit andere medicatie of extra medicatie, dan door een arts geadviseerd.

Wilt u meer informatie?

Vragen over deze medicatie kunt u ook altijd voorleggen aan uw huisarts of aan de behandelend dokter op de polikliniek.