De SEH

Wat is een SEH?

Een spoedeisende hulp of SEH is de afdeling van het ziekenhuis waar u terecht kan met allerhande spoedeisende hulpvragen. Dit is heel breed en kan bijvoorbeeld een gebroken arm betreffen, maar ook een hartaanval of een bloedvergiftiging. Over het algemeen komt men op de spoedeisende hulp terecht na verwijzing door de huisarts(enpost) of via de ambulance.
Voor levensbedreigende en andere zeer ernstige aandoeningen dient u 112 te bellen. Voor alle overige spoedeisende aandoeningen kan contact opgenomen worden met het spoednummer van de eigen huisarts. ’s Avonds, ‘s nachts of in het weekend kunt u voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag contact opnemen met de huisartsenpost.

Werkwijze op de SEH

Op de SEH wordt gewerkt op volgorde van urgentie, dit noemen we triage. Dit betekent dat mensen met de meest urgente problemen als eerste geholpen worden. Helaas betekent dit ook dat mensen met minder urgente, problemen niet direct geholpen kunnen worden. Dit betekent niet dat die problemen minder ernstige zijn. Naast urgentie is de duur van de behandeling afhankelijk van wat er moet gebeuren en hoe druk het is.

Als u met eigen vervoer naar de SEH komt schrijft u zich eerst in bij de balie, neem als het mogelijk is uw identiteitsbewijs, verwijsbrief en actuele medicijnlijst mee. De secretaresse schrijft u in en wijst u de wachtkamer waar u plaats kunt nemen. Binnen 10 minuten wordt u gezien door een triage verpleegkundige. Deze verpleegkundige bepaalt op grond van de urgentie van uw klachten hoe snel u door een arts gezien moet worden. Afhankelijk van de uitkomst van de triage gaat u direct naar een behandelkamer of gaat u terug naar de wachtkamer.

 

Indien u met de ambulance komt wordt u meestal rechtstreeks in een behandelkamer geplaatst. U wordt dan ook getrieerd en er wordt bepaald hoe snel u door een arts gezien moet worden.

In de behandelkamer doet de SEH verpleegkundige controles (bijvoorbeeld bloeddruk meten, temperatuur opnemen etc.) en stelt u enkele vragen over uw situatie. Vervolgens wordt u onderzocht door een arts (of een arts in opleiding) en bespreekt deze de behandeling met u. Vaak is het noodzakelijk om aanvullend onderzoek te doen (bijvoorbeeld een röntgenfoto, een CT-scan of bloedonderzoek). Het duurt enige tijd voordat de uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn.

Als de uitslagen van het onderzoek bekend zijn zal de arts dit met u bespreken en een behandeling voorstellen. Als u iets niet begrijpt, of er is iets onduidelijk kunt u altijd om uitleg vragen.

Wie werken er op de SEH?

Het verschilt per ziekenhuis wie er precies werkzaam zijn op de spoedeisende hulp. Hulpverleners die u in veel ziekenhuizen tegen kunt komen op de spoedeisende hulp zijn:

 • SEH-artsen, dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de spoedeisende geneeskunde.
 • SEH-verpleegkundigen, dit zijn verpleegkundigen die een specialistische vervolgopleiding hebben gevolgd voor de spoedeisende hulp.
 • Andere medisch specialisten, bijvoorbeeld acute internisten of trauma chirurgen.
 • Arts-assistenten, dit zijn artsen die in opleiding zijn tot specialist, of basisartsen die nog niet in opleiding zijn tot specialist. Arts-assistenten werken onder supervisie van een SEH-arts of andere medisch specialist.
 • Co-assistenten, dit zijn studenten in opleiding tot basisarts. Zij zitten in de laatste fase van hun studie geneeskunde en werken onder directe supervisie van een arts.
 • Overige, u kunt ook te maken krijgen met andere hulpverleners, zoals secretaresses, röntgenlaboranten of laboratoriummedewerkers.

Soorten SEH’s?

Er zijn in Nederland verschillende soorten SEH’s.

 • Basis SEH, dit is een SEH afdeling waar u met meer dan 90% van de acutemedische problemen terecht kunt. Voor sommige specialistische hulpvragen moet uitgeweken worden naar andere SEH’s
 • Profiel SEH, dit is een SEH afdeling die een of meerdere specialistische profielen
  heeft, daarnaast bieden deze afdelingen ook altijd basis SEH zorg. De volgende profielen zijn gedefinieerd:
  • Levensbedreigende trauma’s
  • Acute aandoeningen aan het hart (hartaanval)
  • Acute neurologische aandoeningen (beroerte)
  • (Verdenking) gebarsten buikslagader
  • Intensive care behoeftig kind
  • Acute gedragsstoornissen
  • Pre- en dysmature zorg (dreigende vroeggeboorte voor 32 weken/1250 gram)
 • Complete SEH, dit is een SEH die alle profielen heeft. Dit zijn doorgaans academische ziekenhuizen.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent of uw huisarts.