U krijgt sedatie op de Spoedeisende hulp (SEH). Hier leest u:

  • Wat sedatie is
  • Wat er gaat gebeuren op de SEH
  • Wanneer u weer naar huis mag
  • Bij welke klachten u contact moet opnemen met uw (huis)arts

Wat is sedatie?

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel. Dit betekent dat u in een lichte slaap geraakt en daardoor de ingreep comfortabeler ondergaat.

Wat gaat er gebeuren?

Allereerst zal de verpleegkundige bij u een infuus prikken zodat de medicatie intraveneus, dat wil zeggen via de bloedbaan, kan worden toegediend. Om u tijdens de ingreep in de gaten te kunnen houden wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte meet.

Na het toedienen van de medicatie valt u vrij snel in slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar kunt u zich nog wel iets slaperig voelen. Ook kunt u zich de ingreep zelf, door de gegeven medicatie, vaak niet goed meer herinneren.

Bij elke procedure is altijd minimaal één ervaren arts en verpleegkundige aanwezig.

Wanneer mag ik naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis indien:

  • U goed wakker bent,
  • Uw hartslag en bloedruk goed zijn,
  • U kunt drinken en niet misselijk bent,
  • U rechtop kunt zitten en niet duizelig bent.

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis. Geadviseerd wordt tot 12 uur na de ingreep geen voertuigen of machines te besturen.

Wanneer moet ik een arts waarschuwen?

Als u last krijgt van de onderstaande klachten belt u dan naar de spoedeisende hulp waar u geholpen bent.

  • Misselijkheid en/of braken
  • Andere klachten die u niet vertrouwt

Vragen en bellen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of bel naar de spoedeisende hulp waar u bent behandeld. Elke spoedeisende hulp is hiervoor 24 uur per dag beschikbaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent of uw huisarts.