Op de spoedeisende hulp kreeg u advies over pijnstilling bij uw kind. Hier krijgt u extra informatie die helpt bij pijnstilling bij uw kind. De belangrijkste tips en informatie ziet u in de video. Wil u daarna nog meer informatie, dan kunt u de tekst hier onder lezen.

Wat is pijn?

Pijn geeft een naar en vervelend gevoel. Toch kan “pijn” heel nuttig zijn, het geeft als het ware een waarschuwing. Pijn kan verschillende oorzaken hebben, zoals wonden en botbreuken, maar ook bijvoorbeeld een ontsteking. Het gevoel van pijn kan per kind in ernst verschillen. Soms is er pijn zonder duidelijke oorzaak. Door stress en spanning kan bijvoorbeeld buikpijn ontstaan. Er is dan geen sprake van schade aan het lichaam door een ontsteking of door letsel (bijvoorbeeld een kneuzing), maar deze pijn is even erg en moet ook zo goed mogelijk behandeld worden.

Hoe weet ik dat mijn kind pijn heeft?

Pijn kan een groot effect hebben op uw kind. Zo kan pijn ervoor zorgen dat uw kind slechter slaapt, minder wil eten of geen zin heeft om te spelen. Ook kunnen kinderen prikkelbaar, verdrietig of stiller worden.

Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen zelf moeilijk aangeven waar ze pijn hebben en hoe erg de pijn is. Het is daarom belangrijk om op gedrag en houding te letten. Kreunen of juist stiller dan gewoonlijk zijn soms tekenen van pijn.

Als kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud zijn kun je vragen naar pijn. Op de spoedeisende hulp gebruiken we hiervoor de gezichtjesschaal waarbij het kind zelf aanwijst hoe hij of zij zich voelt.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen over het algemeen hun pijn uitdrukken in een cijfer van 0 tot 10, waarbij 10 de meest denkbare pijn en 0 geen pijn is. Het kan zijn dat uw kind alleen op bepaalde momenten pijn aangeeft, bijvoorbeeld bij hoesten of bewegen.

Een verkeerd cijfer bestaat niet! Het gaat om de pijn die uw kind op dat moment ervaart.

Wat is het belang van pijnmedicatie?

Pijnmedicatie is een onderdeel van de behandeling van uw kind. De arts maakt een inschatting of uw kind na de behandeling op de spoedeisende hulp nog pijn kan hebben. Als dat zo is dan zal de arts pijnstilling adviseren.  Een botbreuk bijvoorbeeld kan ondanks gips nog steeds pijnlijk zijn.

Er zijn verschillende pijnstillers, zoals Paracetamol en Diclofenac. Voor iedere pijnstiller geldt een maximaal aantal dat uw kind mag hebben. In eerste instantie krijgt uw kind Paracetamol. Naast de Paracetamol kan de arts nog andere pijnstillers aanraden. Deze pijnstillers hebben een andere werking dan Paracetamol. Door ze naast elkaar te gebruiken kunnen ze elkaars werking versterken.

Hoe moet de medicatie worden toegediend?

Pijnmedicatie bestaat in verschillende vormen.

  • Een tablet: deze kan met water, vla of yoghurt worden ingenomen.
  • Sommige pijnstillers zijn ook in een drankvorm of smelttablet verkrijgbaar.
  • Een zetpil: dit is een langwerpige witte pil die smelt na het inbrengen via de billen (anus).

Wanneer uw kind groot genoeg is om de medicijnen via een drankje of tablet in te nemen, heeft dit de voorkeur vanwege de betere werking. U kunt zelf het beste inschatten wat voor uw kind het meest geschikt is.

Wanneer moet ik de medicijnen geven?

Voor het beste effect van de pijnstillers is het belangrijk dat u uw kind de medicatie op vaste tijdstippen geeft. Dit kan zijn elke 6 uur, of elke 8 uur. Eventueel kunt u ter herinnering een alarm zetten. Wacht niet totdat uw kind pijn aangeeft, u kunt het beste de pijn vóór zijn.

Zijn de medicijnen veilig?

In de geadviseerde dosering kunnen deze medicijnen veilig aan kinderen worden gegeven. Geef nooit andere of extra medicatie, dan door de arts geadviseerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent of uw huisarts.