De arts van de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft bij u een AC-luxatie (acriomioclaviculaire luxatie) geconstateerd. U mag weer naar huis van de arts. Hier leest u:
  • wat een AC-luxatie is,
  • waar u last van kunt hebben,
  • tips voor thuis,
  • wat u zelf kunt doen,
  • hoe het herstel verloopt.

Wat is een AC (of sleutelbeen)-luxatie?

De bovenkant van de schouder bestaat uit meerdere botdelen die door kapsels en banden met elkaar verbonden zijn. Het AC-gewricht is het gewricht dat te voelen is als het uitstekende botdeel boven op de schouder. Dit is het gewricht tussen sleutelbeen en schouder. Bij een luxatie zit het uiteinde van het sleutelbeen niet meer op de juiste plaats. Dit komt door het scheuren van kapsel en banden van het AC-gewricht. AC-luxaties worden meestal veroorzaakt door een val op de bovenzijde van de schouder of door een val met uitgestrekte arm.

Wat zijn de klachten?

Bij een AC-luxatie kunt u veel pijn hebben boven op de schouder. Als u de bovenarm ten opzichte van de schouder beweegt, neemt de pijn toe. Verder kan het zijn dat het uiteinde van het sleutelbeen hoger dan normaal staat. U ziet en voelt dan een knobbel vlak onder de huid. Dit herstelt in het algemeen vanzelf.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Om een AC-luxatie vast te stellen, krijgt u een lichamelijk onderzoek. Daarnaast kunnen er röntgenfoto’s gemaakt worden. De ernst van beschadiging kan per persoon verschillend zijn.

Wat is de behandeling?

Een AC-luxatie wordt meestal met behulp van een mitella behandeld. Op de SEH heeft u deze van een verpleegkundige gekregen. Het doel van de mitella is om de beweging van uw arm te beperken zodat het gewricht minstens een week voldoende rust krijgt.

Afhankelijk van de ernst van de klachten krijgt u mogelijk een controle afspraak mee voor de polikliniek.

In sommige gevallen wordt een AC-luxatie behandeld door middel van een operatie. Als dit nodig is zal de specialist van polikliniek dit met u bespreken.

Wat kunt u zelf doen?

  • Probeer uw arm gedurende de eerste week zo veel mogelijk rust te geven. De mitella helpt daarbij. De eerste zes weken wordt zwaar tillen afgeraden.
  • Om de genezing te stimuleren en eventuele pijn te voorkomen, krijgt u soms voor een aantal dagen pijnstillers voorgeschreven. Wij raden u aan deze pijnstillers ook daadwerkelijk in te nemen.
  • Het is van belang dat u de schouder oefent om verstijving te voorkomen. Doe overdag om de vier uur de draagdoek even af. Oefen de elleboog door deze enkele malen helemaal te buigen en te strekken. Hierna oefent u 1 minuut de schouder door deze rustig rond te zwaaien in kringen. Maak de kringen steeds groter, zowel linksom als rechtsom. Doe de mitella daarna weer om.

Hoe verloopt het herstel?

Na een week nemen de klachten vaak al gedeeltelijk af. Als het met u arts besproken is, mag u de mitella dan ook aflaten. Bij de meeste patiënten herstelt het gewricht vanzelf. In enkele gevallen zal de specialist na het polikliniekbezoek alsnog fysiotherapie voorschrijven. Afhankelijk van de ernst van aandoening kan het soms maanden duren voor de schouder weer volledig belastbaar is. Bij sommige patiënten blijft de schouder bij belasting gevoelig. Het is goed dat u zich realiseert dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen anders is.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent of uw huisarts.