De arts heeft bij u een verstuiking, verscheuring, verzwikking of kneuzing van een gewricht geconstateerd. Hiervoor hebt u een drukverband gekregen, waardoor het geblesseerde gewricht steun krijgt en de zwelling en/of pijn afneemt. U mag weer naar huis van de arts. Hier leest u:

 • adviezen voor letsel aan een gewricht van het been,
 • adviezen voor letsel aan een gewricht van de arm
 • bij welke klachten u contact moet opnemen met uw (huis)arts.

Adviezen letsel aan gewrichten been

 • Belast alleen op geleide van de klachten. Bij veel pijn moet u meer rust houden.
 • Gebruik elleboogkrukken wanneer u moet lopen, als de arts u dit heeft geadviseerd.
 • Laat het been niet afhangen maar houd het been zo veel mogelijk hoog, de voet hoger dan de knie en de knie hoger dan de lies. Hierdoor zal de zwelling sneller afnemen en de pijn verminderen.
 • Leg ’s nachts een kussen onder het voeteneinde van het matras.
 • Beweeg de voet geregeld op en neer om vastzitten van de enkel te voorkomen.
 • Maak geen draaiende beweging. De banden krijgen dan te weinig rust.
 • Draag de eerste tijd na het verwijderen van het steunverband stevig schoeisel.

Adviezen letsel aan gewricht arm

 • Houd de arm in de mitella of in de sling. Doe deze ’s nachts af.
 • Zorg er voor dat u uw hand iets hoger houdt dat uw elleboog. Dit zorgt ervoor dat de zwelling en of de pijn sneller afneemt.
 • Beweeg regelmatig uw vingers en schouder (strekken en buigen van de vingers; draaiende beweging schouder) om te voorkomen dat deze stijf wordt.
 • Leg eventueel uw onderarm op een kussen als u aan tafel zit of op bed ligt.
 • Draag aan de aangedane arm geen sieraden.
 • Als pijnstilling mag u paracetamol gebruiken, tenzij de arts met u andere pijnmedicatie heeft afgesproken.
 • Uw behandelend arts heeft met u afgesproken hoe lang u het drukverband moet laten zitten en wanneer het eventueel kan worden vervangen door een ander soort verband.

Wanneer contact opnemen met een arts?

Wanneer de enkel of hand erg dik wordt, kan dit leiden tot een slechte doorbloeding, wat klachten van spieren of zenuwen kan veroorzaken. Maak daarom het verband om het gewricht losser wanneer er sprake is van een toename van de zwelling, tintelingen in de voet of hand en/of wanneer de pijn verergert. Neem zo nodig contact op met de Spoedeisende Hulp, de huisarts of de HAP (huisartsenpost).

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent of uw huisarts.