U bent op de spoedeisende hulp geweest en u mag weer naar huis. Uw klachten komen (mogelijk) door het coronavirus.

Hier leest u:

 • Wat het coronavirus is,
 • Wat thuisisolatie betekent,
 • Leefregels voor uzelf,
 • Leefregels voor huisgenoten/gezinsleden,
 • Wanneer u weer uit thuisisolatie mag,
 • Wanneer u contact op moet nemen met een arts.

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus -2) genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.
In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het coronavirus is van mens op mens overdraagbaar. Als je klachten hebt, kan je het virus verspreiden. Daarom is het belangrijk dat u zich houdt aan een aantal leefregels. Deze zijn nodig voor uw eigen veiligheid en om besmetting van uw huisgenoten/gezinsleden te voorkomen.

Wat betekent thuisisolatie?

Thuisisolatie houdt in dat u in uw eigen woonomgeving verblijft en deze niet verlaat. Op deze manier kunt u als patiënt met (mogelijk) het coronavirus anderen niet besmetten zolang u nog ziekteverschijnselen heeft.
Op dit moment worden niet alle patiënten met verdenking covid-19 getest: er wordt alleen getest als dit direct een gevolg heeft voor de behandeling.

U bent wel getest op het coronavirus
Als u bent getest op het coronavirus (COVID19), krijgt u binnen 24 uur telefonisch de uitslag. U moet volgens de richtlijnen van het RIVM in isolatie blijven tot de uitslag bekend is en misschien ook nog daarna. Dit betekent dat u niet naar buiten mag en zo min mogelijk contact moet hebben met anderen. Houd minimaal 1,5 meter afstand.

U bent niet getest op het coronavirus, maar u heeft wel klachten
Er kan niet met zekerheid gezegd worden of u wel of niet de infectie met het coronavirus heeft. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat u ondanks dat er niet getest is, toch voorzorgsmaatregelen neemt. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts dan moet u thuis blijven.

Wat zijn de leefregels voor uzelf?

 • Ga niet naar buiten, eigen tuin of balkon mag wel.
 • Heb zo min mogelijk contact met anderen en houd minimaal 1,5 meter afstand. 
 • De persoon die voor u zorgt, moet gezond zijn. Als er niemand is die voor u kan zorgen, neem dan contact op met uw huisarts.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit vooral als: 
  • uw handen vies zijn
  • voor het (klaarmaken van) eten en na het aanraken van rauw vlees
  • na een toiletbezoek
  • na het schoonmaken
  • na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus
  • voor kinderen: na buitenspelen
  • na het verschonen van een kind
  • na het aaien of knuffelen van dieren 
 • Hoest en/of nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik wegwerpzakdoeken of tissues.
 • Geen handen schudden.
 • Probeer het contact met huisgenoten tot het minimum te beperken. Dit is inclusief knuffelen, kussen of seksueel contact. Slaap zo mogelijk niet in hetzelfde bed.
 • Zorg dat uw huisgenoten en verzorger niet in aanraking komen met uw ontlasting, urine en andere lichaamsvloeistoffen.
 • Houd uw wasgoed en handdoeken apart en doe de was op minimaal 60°C met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel. 
 • Gebruik uw eigen bestek, borden en glazen. En was uw vaat gescheiden met heet water en standaard afwasmiddel of in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma.
 • Maak iedere dag alles schoon wat u aanraakt, zoals: nachtkastjes en slaapkamer meubilair, deurklinken en lichtknopjes en de badkamer en het toilet.
 • Gebruik huishoudelijk schoonmaakmiddel.
 • Gebruik daarna huishoudbleek voor doortrekknop van het toilet, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik 250ml bleek in 10liter water. Maak bij elke schoonmaakbeurt een nieuw sopje.
 • Gebruik bij reiniging altijd wegwerphandschoenen en pas na de schoonmaak handhygiëne toe.

Wat zijn de Leefregels voor uw huisgenoten/gezinsleden?

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep gedurende 30 seconden. Doe dit vooral als:
  • uw handen vies zijn
  • voor het (klaarmaken van) eten en na het aanraken van rauw vlees
  • na een toiletbezoek
  • na het schoonmaken
  • na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus
  • voor kinderen: na buitenspelen
  • na het verschonen van een kind
  • na het aaien of knuffelen van dieren
 • Hoest en/of nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik wegwerpzakdoeken of tissues.
 • Geen handen schudden. 
 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten/niezen, keelpijn of koorts.
 • Als u klachten heeft, vraag dan aan een ander om boodschappen te doen of eten af te halen.
 • Ook wanneer u (nog) geen klachten heeft, probeer dan zo min mogelijk het huis uit te gaan. Houd minstens 1.5 meter afstand van anderen als u toch naar buiten gaat. 
 • Mijd lichamelijk contact met personen buiten uw eigen huishouden. U kunt eventueel gebruikmaken van (beeld)bellen, WhatsApp en e-mail. 
 • Beperk dus ook het bezoek aan kwetsbare personen, zoals ouderen en personen die chronisch ziek zijn. Dat kan dus betekenen dat het beter is om even niet naar uw ouders of andere kwetsbare familieleden te gaan.

Wanneer mag u weer uit thuisisolatie?

Indien de klachten geheel zijn verdwenen kan de thuisisolatie opgeheven worden. De duur van de thuis isolatie verschilt dus per patiënt. Daar de ene patiënt na 2 weken al volledig is hersteld kan het bij u misschien een maand duren. U mag weer uit thuisisolatie na toestemming van de arts, of wanneer u meer dan 24 uur klachtenvrij bent.

Wanneer moet u contact opnemen?

 • Waarschuw uw arts bij de volgende (alarm)symptomen:
  • toenemende benauwdheid
  • duizeligheid en flauwvallen
  • wanneer u een bleke/grauwe kleur heeft
  • bij forse verergering van uw klachten of bezorgdheid
 • Bel met uw eigen huisarts of naar de huisartsenpost als uw klachten erger worden en u denkt dat u medische hulp nodig heeft. De huisarts kan u advies geven over wat u thuis kunt doen en inschatten of u een medische beoordeling nodig heeft.
 • Bel 112 bij een (mogelijke) levensbedreigende situatie
 • Mijd geen zorg bij acute klachten.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent of uw huisarts.