Print Friendly, PDF & Email

Wat betekent thuisisolatie?

Thuisisolatie houdt in dat u in uw eigen woonomgeving verblijft en deze niet verlaat. Op deze manier kunt u als patiënt met (mogelijk) het coronavirus anderen niet besmetten zolang u nog ziekteverschijnselen heeft.
Op dit moment worden niet alle patiënten met verdenking covid-19 getest: er wordt alleen getest als dit direct een gevolg heeft voor de behandeling.

U bent wel getest op het coronavirus
Als u bent getest op het coronavirus (COVID19), krijgt u binnen 24 uur telefonisch de uitslag. U moet volgens de richtlijnen van het RIVM in isolatie blijven tot de uitslag bekend is en misschien ook nog daarna. Dit betekent dat u niet naar buiten mag en zo min mogelijk contact moet hebben met anderen. Houd minimaal 1,5 meter afstand.

U bent niet getest op het coronavirus, maar u heeft wel klachten
Er kan niet met zekerheid gezegd worden of u wel of niet de infectie met het coronavirus heeft. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat u ondanks dat er niet getest is, toch voorzorgsmaatregelen neemt. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts dan moet u thuis blijven.