U heeft een hersenschudding opgelopen, bijvoorbeeld door een ongeluk, een val of een klap op uw hoofd. U mag weer naar huis van de dokter. In de video ziet u de belangrijkste tips en informatie. Verder leest u op deze pagina:

 • wat een hersenschudding is,
 • waar u last van kunt hebben,
 • tips voor thuis,
 • hoe u uw bezigheden kunt opbouwen,
 • bij welke klachten u contact moet opnemen met uw (huis)arts.

Wat is een hersenschudding?

De medische term voor hersenschudding is licht traumatisch hoofd-hersenletsel. Bij een hersenschudding worden de hersens korte tijd letterlijk heen en weer geschud.
U kunt even buiten bewustzijn zijn geweest en misschien kunt u zich niet alles herinneren. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug. Maar het kan zijn dat u zich niets meer kan herinneren van de periode ná het ongeval. Dit noemen we posttraumatische amnesie (PTA). Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, komen deze herinneringen meestal niet meer terug. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen.

Klachten

Klachten als gevolg van het hersenletsel kunnen enige weken tot maanden aanhouden. In de meeste gevallen gaan ze gewoon voorbij. Na een half jaar heeft het merendeel van alle mensen met een hersenschudding geen restverschijnselen meer.

Hoewel een hersenschudding een relatief onschuldige aandoening is, komt het in uitzonderlijke gevallen voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten deze complicaties kunnen optreden. Als u van de behandelend arts naar huis mag, kunt u ervan uit gaan dat het risico op een dergelijke complicatie vrijwel uitgesloten is.

In de eerste dagen of weken hebben veel mensen last van de gevolgen. Dit is normaal en meestal niet iets om u zorgen om te maken. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • wazig zien
 • geheugenproblemen
 • concentratieproblemen
 • trager zijn met het verwerken van informatie
 • vermoeidheid
 • sneller geïrriteerd
 • oorsuizen
 • overgevoelig voor licht en geluid

Let op!

Neem in de eerste dagen of weken na de hersenschudding direct contact op met uw arts als uw situatie snel verslechtert. Het gaat dan om klachten als:

 • een forse toename van hoofdpijn
 • herhaaldelijk braken
 • verwardheid
 • sufheid (moeilijk wakker te maken)

Tips voor thuis

Om te voorkomen dat de klachten de eerste tijd verergeren, geven we enkele algemene tips voor de eerste dagen:

 • Doe het rustig aan. Het is niet goed om de hele dag in bed te blijven maar u moet wel regelmatig rust nemen.
 • Bouw de rustmomenten af, zodat u binnen enkele dagen weer volledig op de been bent en u weer wat werkzaamheden op kan pakken.
 • Televisiekijken, computeren en gamen is geen probleem, maar doe het in beperkte mate.
 • Drink geen alcohol. Het verergert de klachten en vertraagt het herstel.
 • Neem geen aspirine.
 • U mag paracetamol nemen tegen pijn, maximaal vier keer per dag 1000 milligram tenzij uw arts anders heeft geadviseerd.

Let op!

Dit zijn algemene tips. Uw dokter kan u ook persoonlijke adviezen hebben gegeven. Het is belangrijk dat u die persoonlijke adviezen opvolgt, want iedereen is anders.

Rustig opbouwen

Ook als u nog wat klachten heeft, kan het geen kwaad om uw werk weer te hervatten. Maak wel met uw werkgever en de bedrijfsarts een plan om uw taken en uren op te bouwen.

Het kan voorkomen dat u een terugval krijgt als u meer uren gaat werken of zwaardere taken oppakt. Laat u daar niet meteen door ontmoedigen. Meestal gaat het na een terugval snel weer wat beter.

Het is wettelijk niet verboden om met een hersenschudding deel te nemen aan het verkeer. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u zelf.

Sporten mag zodra u zich daartoe in staat voelt. Doe alleen geen sporten waarbij het risico bestaat dat u opnieuw een klap tegen uw hoofd krijgt zoals voetbal, hockey of boksen

Na 6 maanden

Na zes maanden zijn bijna alle mensen die een hersenschudding hebben volledig hersteld. Bij een kleine groep patiënten kunnen klachten langer aanhouden. Bijvoorbeeld:

Lichamelijke klachten

 • hoofdpijn
 • overgevoelig voor licht/geluid
 • duizelig, evenwichtsproblemen
 • vermoeid
 • slaapproblemen
 • verminderde reuk of smaak

Problemen met gedrag en emoties

 • prikkelbaar
 • impulsief
 • labiel en last van stemmingswisselingen
 • gebrek aan initiatief

Problemen met denken

 • aandachts- en concentratieproblemen
 • geheugenproblemen
 • problemen met plannen en verrichten van activiteiten

Let op!

Als u na een half jaar nog last van deze klachten heeft, is het belangrijk opnieuw contact op te nemen met u (huis)arts. Samen kunt u dan de klachten in kaart brengen en mogelijke vervolgbehandelingen bespreken, bijvoorbeeld om beter om te leren gaan met uw klachten. Uw huisarts kan u eventueel doorsturen naar een neuroloog.
Soms treden een paar jaar later klachten op die te maken hebben met eerder hersenletsel. Meldt daarom altijd aan een arts dat u ooit hersenschudding heeft gehad.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Spoedeisende Hulp waar u behandeld bent of uw huisarts.